Batak Nasıl Oynanır

Batak 52’lik jokersiz 1 deste ile 4 kişi (Gömmeli batak hariç) oynanan popüler kart oyunlarından biridir. Genellikle 13 el oynanır, ve en yüksek puanı alan oyuncu kazanır. Beraberlik durumunda el sayısı uzatılabilir. Dört farklı Batak oyunu vardır, bunlar; Koz Maça (Klasik batak), İhaleli Batak, Gömmeli Batak ve Eşli Bataktır. 

Kozlu Oyunlara Göz At

Batak Nasıl Oynanır, Genel Kuralları Nedir ?

1. Klasik Batak

Klasik batak koz maça olmasına rağmen bazı kaynaklar ihaleli batağı klasik batak olarak kabul eder. Ancak klasik batak koz maçadır. Batak oyununun dört çeşidi olsa da genellikle benzer özellikler gösterir. Aşağıda batak çeşitlerine devam etmeden önce normal batak (koz maça ) üzerinden batak genel kurallarını inceleyelim.

Kart büyüklükleri : A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2 Koz (maça) tüm cinslerden (Kupa,karo,sinek) büyüktür kendi içerisindeki sıralama aynı şekildedir. İhaleli batakta koz maçadan farklı olabileceği için her oyunda koz değişir dolayısyla üstün cins koza göre belirlenir.

 • Klasik batak (Koz maça), İhaleli batak ve eşli (ihaleli) batak 4 kişi Gömmeli batak 3 kişi oynanır.
 • Oyun başlamadan önce 1,2,3 yan batar belirlenir. (Maksimum 3 yan batar olabilir, Örnekte yan batar açıklanmıştır.)
 • Yan batar : Oyuncunun el başlamadan alacağı el tahmininden ne kadar fazla aldığında batacağını belirler. Örneğin oyuncu 5 el alırım dedi. Yan batar 2 belirlendi. Öyleyse 7 veya daha fazla alması halinde oyuncu batar. 5 ve 6 alması durumunda batmaz. Aşağıda puanlama bölümünde detaylı anlatılmıştır.

 • 4 kişilik batak çeşitlerinde dağıtıcı kartları karıştırdıktan sonra solundakine kestirir ve saat istikametinin tersinde yani sağdan kapalı 13 adet kartı oyunculara dağıtır. Gömmeli batakta 16 kapalı kart 3 oyuncuya dağıtılır ve 4 adet kart yere bırakılır.
 • Kartlar dağıtıldıktan sonra normal batakta koz zaten maça olacağı için ihale ile koz belirlenmez. Oyuncular dağıtıcının sağındaki ilk oyuncudan başlayacak şekilde kaç el alacağının tahminini yapar ve not edilir. (Notu tüm oyun boyunca tek kişinin tutması daha idealdir.)
 • Tahminler yapıldıktan sonra batak oyunu başlar. Dağıtıcının sağındaki ilk oyuncu yere herhangi bir cinsten (Kupa,karo,sinek) koz olmamak şartıyla kart atabilir. İhaleli batakta kozu ihaleyi kazanan söylediği için yine koz baz alınır ve koz düşene kadar koz atılamaz.
 • İlk oyuncunun yere attığı cins (Kupa,karo,sinek) üzerinden oyun devam eder. Sonraki oyuncular bu cinsten ve daha büyüğünü oynamak zorundadır. Eğer daha büyüğü yoksa küçüğünü oynayabilir. Eğer hiç yoksa o zaman koz atar. Kozda yoksa istediği herhangi bir kartı atar. Fakat elinde olupta atmayan oyuncu fark edilirse 50 ceza puanı yazılır.
 • Örneğin: İlk oyuncu 10 atsın. Sıradaki oyuncu J attı. üçüncü oyuncu A attıysa dördüncü oyuncu elinde 10’ludan büyük olan Q veya K kartı olsa da oynamak zorunda değildir. Elinde 10’ludan daha küçük olan 2,3,4 vb. kartları atabilir. Diyelimki dördüncü oyuncuda hiç karo yok. O zaman elinde koz varsa istediği kozu atabilir ve oyunu kazanabilir. Kozda yoksa istediği herhangi bir kartı atar.

 • Yukarıdaki örnekten devam edelim. Dördüncü oyuncu karo olmadığı için koz atmış ve eli almış olsun. Eli alan ilk kartı atacak olan oyuncudur. Eli kim aldıysa oyunu istediği cinsten tekrar o başlatır.
 • Yere ilk koz atılmasıyla artık el koz ile de açılabilir.
 • Eğer birden fazla oyuncuda o cinsten yoksa o zaman kozu büyük atan eli alır. Örneğin ilk oyuncu yere kupa düştü, sonraki ilk oyuncuda kupa yok o zaman koz atar. Üçüncü oyuncuda kupa var ise kupa atmak zorunda ancak bir önceki oyuncu koz attığı için yere atılan kupadan daha büyük bir kupa atmak zorunda değildir. Dördüncü oyuncuda kupa olmadığını varsayalım. O zaman bu oyuncu yere atılan kozdan daha büyük bir koz atmak zorundadır. Daha büyük kozu yoksa yine koz atar fakat eli alamaz. Hem kupası hem kozu yoksa istediği bir kartı atabilir.
 • Örneğin; Yere ilk oyuncu attı. İkinci oyuncu kupa olmadığı için 9 atarak koz oynadı. Üçüncü oyuncunun elinde A ve 5 var, her ikisini de atabilir ama 5’i atması daha mantıklı olur. Dördüncü oyuncuda kupa yok, Elinde K , 8 kozları var. Yere 9 atıldığı için K atmak zorundadır.

 • Bu şekilde tüm oyunculardaki kartlar bittikten sonra her oyuncu kaç el aldığını sayar ve tahmini ile karşılaştırılıp puanlama yapılır.
 • 13 (11 el de oynanabiliyor) el bittikten sonra puanlar toplanarak kazanan belirlenir.

Temel Puanlama :

 1. Oyuncu tahmin ettiği el kadar aldıysa, aldığı el 10 ile çarpılarak kazandığı puan bulunur. Örneğin oyuncu 3 alırım dedi, oyunu 3 ile bitirdi. 3 x 10 = 30 puan kazanmış olur.
 2. Oyuncu tahmin ettiği elden daha az aldıysa o zaman tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak ceza sayısı bulunur. Örneğin oyuncu 3 alırım dedi fakat 1 veya 2 aldı. burada tahmin ettiği el baz alınır, yani 3 x 10 = 30 sayı kaybederek batar.
 3. El almaz diyen oyuncu hiç el almazsa 50 puan kazanır. Eğer 1 ve daha fazla el alırsa 50 puan kaybeder.

Yan batar 1’e göre puanlama

Yan batar 1 olarak oyun kararlaştırılmışsa, oyuncu tahmin ettiğinden herhangi bir şekilde fazla almışsa aldığı el 10 ile çarpılarak ceza yer ve batar, az alırsa tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak  batar.

Örneğin; oyuncu 4 alırım dedi fakat 6 aldı. O halde oyuncu 6 x 10 = 60 puan kaybederek batar. Eğer 3 veya daha az aldıysa, bu kez tahmini baz alınır yani 4 x 10 = 40 puan kaybederek batar.

Yan batar 2’ye göre puanlama

Yan batar 2’ye göre puanlama yapılacaksa, oyuncu tahmin ettiği el+1’den fazla almışsa aldığı el ile 10 çarpılarak ceza puanı bulunur, az almışsa temel puanlamadaki gibi tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak ceza puanı hesaplanır.

Örneğin; Oyuncu 5 alırım dedi ancak 7 aldı bu durumda 7 > 5+1 olduğu için, 7 x 10 = 70 ceza puanı yazılır. Eğer 4 veya daha az almışsa o zaman 5 x 10 = 50’ye batar. Eğer 5 almışsa, O zaman 5×10 = 50 puan kazanır. 6 almışsa, 5 x 10 + 1 = 51 puan kazanır.

Yan batar 3’e göre puanlama

Yan batar 3’ün yan batar 2’den tek farkı 2 tane yan alabilme imkanıdır. Örnekle açıklarsak;

Oyuncu oyun başında 5 alırım dedi, fakat 8 aldı. 8 > 5+2 olduğu için 8×10 = 80’e batar. 7 almışsa, 5 x 10 +2 = 52 puan kazanır. 6 almışsa, 5 x 10 + 1 = 51 puan kazanır. 5 almışsa, 5 x 10 = 50 puan kazanır. 4 veya daha az almışsa, 5 x 10 = 50’ye batar.

2. İhaleli Batak

Klasik batak üzerinden yukarıda genel olarak batak oyununu anlattık. Şimdi ihaleli batak için farklılıkları inceleyelim.

 1. Koz sabit maça olarak kabul edilmez, ihale ile belirlenir. Dağıtıcı kartları sağdan dağıttıktan sonra dağıtıcının sağındaki ilk oyuncu konuşur. Oyuncu ihaleye girerse minimum 5 demek zorundadır. (Bazı yörelerde 4 alt limittir.) 5 veya daha fazla bir rakam söylemesi halinde sıradaki oyuncunun ihaleyi alıp kozu söyleyebilmesi için en az 6 demesi gerekir. En büyük rakamı söyleyen ihaleyi alır, kozu söyler ve ilk kartı oynar.
 2. Eğer ilk oyuncu pas deyip ihaleye girmezse, sağdan konuşma sırası ilerler, tüm oyuncular pas derse ihale 5 ile ilk konuşan oyuncuya kalır. Her oyuncu pas diyebilir veya ihaleye girebilir.
 3. Oyun boyunca her oyuncu en az 4 kez ihaleyi almak zorundadır.
 4. Genellikle 13 el oynanır.
 5. Yan batar klasik batakta olduğu gibi seçilir.
 6. Puanlama pas denmesi haricinde koz maça oyunundaki gibidir. Eğer oyuncu pas demiş ve el amışsa, aldığı el 10 ile çarpılır ve kazandığı puan  bulunur. Eğer hiç el alamamışsa o halde en yüksek el tahmini yapan oyuncunun tahmin sayısı ile 10 çarpılır ve ceza puanı hesaplanır.

Örneğin oyuncu pas dedi ve ihaleye giremedi. Oyunda hiç el almadı, en yüksek tahmin 7 oldu. O zaman 7 x 10 = 70′ e batar. Pas demiş ve 3 almışsa, 3 x 10 = 30 puan kazanır.

 3. Eşli (ihaleli) Batak

Eşli batak ,  ihaleli batakla temelde aynıdır (Bazı yörelerde koz maçanın da eşlisi oynanmaktadır). Farklarını ele alalım.

 1. Eşli batak, ihaleli batak gibi ihale yapılarak oynanır. Masada karşılıklı oturanlar eş olarak kabul edilir.
 2. İhaleyi en yüksek rakamı söyleyip kazanan ve kozu söyleyen oyuncunun karşısında oturan eşi elini masaya açar ve koz söyleyen oyuncu onun yerine de sırası geldiğinde oynar.
 3. İhaleye en az 8 ile girilebilir (Bazı yörelerde 7 ile de girilebilmektedir.). Eğer herkes pas derse,ihale dağıtıcının karşı grubuna 8 ile kalır.
 4. Puanlamada eşler ortak puanlanır ve yan batar kavramı yoktur. En az tahmininiz kadar olmak üzere toplam aldığınız el 10 ile çarpılır.

Örneğin; bir grup ihaleyi 9 ile aldı fakat 11 el aldılar, 11 x 10 = 110 puan kazanırlar. 9 ile ihaleyi alıp 8 ve daha az alırlarsa 9 x 10 = 90’a batarlar.

 4. Gömmeli batak

 1. Gömmeli batak temelde ihaleli batak  ile aynıdır, fakat 3 kişi oynanır.
 2. 52 Kağıt 16 şar şekilde 3 oyuncuya dağıtılır. Kalan 4 kağıt ise yere gömülür.
 3. İhaleyi söyleyen kişi yerdeki 4 kartı alarak eline dahil eder. Daha sonra elindeki 4 önemsiz bulduğu kağıdı ayırır ve kapalı olarak yere gömer. Bu normal gömmeli batak oyunudur. Gömmeli batak oyununun kanlı batak versiyonunda oyuncu önce elinden 4 kartı ayırır ve yere kapalı gömer, yerdeki 4 kartı görmeden alır. Kanlı batakta ihaleci yerdeki kartları görmediği için bazen bu kartlar dezavantaj yaratabilmektedir.
 4. Gömmeli bataktaki amaç yerden koz gelebilme ihtimali ve elindeki az olan renkleri yere gömüp karşı taraftakilere o renkleri atınca kozlayarak küçük kozların iş yapmasını sağlamaktır.
 5. Puanlama ihaleli batakta olduğu gibidir.

Batakta strateji

 • Elde az bulunan cinsi elden çıkarmak, bir sonraki elde o cinsi kozla alabilme avantajı sağlar.
 • Diğer oyuncuların elinde 1 cins tükenmişse o cinsten oyunu başlatıp oyuncuların kozlarını birbirine ezdirmek iyi bir yöntemdir.
 • 10’lu veya vale ile genellikle papaz ve kızı Asa ezdirebilme ihtimali vardır. Bazen çıkılan bir onlu vale kız ve Asın aynı elde çıkmasına, bir sonraki elde 9’un iş yapmasına sebep olabilir.
 • İhaleli batakta en fazla hangi cinsten varsa oradan koz söylemek bir yöntemdir ancak büyüklükleri de önemlidir.
 • Yere koz düşmüş ve artık koz çıkılabiliyorsa, As papaz ve kız gibi sıralı büyük kozları olan oyuncu koz çıkarak diğer oyuncuların kozlarını toplayabilir ve oyunda büyük avantaj sağlar.
 • Oyun esnasında kartları takip etmek önemlidir. Kart takibi ile diğer oyuncuların ellerindeki kartlarını takip ederek doğru çıkışlarla birbirine ezdirebilirsiniz.
Diğer İskambil Oyunlarına Göz At
Etiketler:, , , , , , , , , ,

Batak Nasıl Oynanır için yapılan yorumlar : 2 Yorum yapıldı


 1. ömer  yorumladı. 21:44 - 10 / 01 / 2018:

  değişik bir oyun ama öğrenmesi biraz zaman alıyor

 2. Ceyda  yorumladı. 21:34 - 25 / 12 / 2019:

  Dürtmeyi bir öğrenemedim bahseder misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir